e-go69.com

Dlaczego mamy płacić tak zwane klimatyczne w miastach, chociaż oddychamy zanieczyszczonym powietrzem? Również w tej materii uwidacznia się wpływ aktywistów z różnego rodzaju partii zielonych, ekologicznych. Niektórzy włodarze powoli nabierają wątpliwości, dociera do nich bowiem absurd takich opłat na przykład w Krakowie, czy uzdrowiskach ulokowanych w pobliżu wielkich ośrodków przemysłowych.

Zjakiego powodu na drodze ważniejszy jest samochód niż pieszy?