Gdańskie spotkania tłumaczy literatury

Strach pomyśleć co działoby się z naszym światem bez literatury i tłumaczy. To dzięki nim możemy lepiej go zrozumieć. Dzięki literatom i dzięki tłumaczom. Niestety, bardzo często autorzy tłumaczeń są traktowani jako mało istotne ogniwo. Zbyt łatwo zapomnieć o nich w recenzjach zagranicznej literatury, są źle opłacani, pomijani w dyskusji. Zagadnienia te dobrze podsumował, "Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce", na zlecenie Instytutu Książki Sławomira Paszkieta. Jednak, jak pisze w jednym ze swoich esejów Jerzy Jarniewicz "tłumacz literatury staje się drugim autorem tekstu przekładanego nawet kiedy tłumaczenie przede wszystkim charakteryzuje się pokorą, szacunkiem dla oryginału." Jego celem jest rozwój dyskusji na temat sytuacji w Polsce tłumaczy literackich oraz stworzenie platformy do spotkań i rozmów łączących tłumaczy, pisarzy i czytelników. Naszym celem jest promowanie kulturowej roli tłumaczeń literackich, jak również zwiększenie świadomości społecznej na temat sztuki przekładu. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie tłumaczenie często wykracza poza ścisłe ramy tłumaczenia tekstów, a to staje się szczególnie ważne narzędzie do budowania wiedzy o świecie, społeczeństwach i kulturze. Każda edycja porusza tematykę danego obszaru językowego (w 2013 będzie to językach skandynawskich). Pierwsza edycja rozpoczyna się w styczniu 2013 r., gdy poruszane będą zagadnienia dotyczące tłumaczy literatury szwedzkiej. W drugiej połowie 2013 roku planowane są także warsztaty dla tłumaczy literatury duńskiej i norweskiej.