Mistyka kobiecości

Mistyka kobiecości to druga po Drugiej płci książka założycielska drugiej fali feminizmu. Jak dotąd nie została nigdy przetłumaczona na język polski. Teraz ma się to zmienić. Tłumaczenie książki opracowane przez Panią Agnieszkę Grzybek ma się ukazać 50 lat po wydaniu oryginału. Podobnie, jak w przypadku innych spóżnionych tłumaczeń pojawia się pytanie, czy taka publikacja po tylu latach odsłoni polskim czytelniczkom jakieś nowe horyzonty, czy też jedynie będzie próbą nadrobienia zaległości, zasłonięciem białych plam na tym specyficznym polu. Na te i inne nasuwające się pytania odpowe tłumczka książki, z którą spotkanie zaplanowane jest w niedzielę, 14 października w Świetlicy Krytyki Politycznej. Agnieszka Grzybek - redaktork ai tłumaczka, od 1997 roku ściśle związana z ruchem feministycznym. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marcas, organizującego od 12 lat Manify. Przewodnicząca partii Zieloni. W jej tłumaczeniu oprócz Mistyki kobiecości ukazały się również takie pozycje jak „Sto haseł o równości. Podręczny słownik pojęć dotyczących równości kobiet i mężczyzn w sferze zatrudnienia i polityki społecznej, równych szans i polityki rodzinnej”, podręcznik UNDP „Polityka równości płci w praktyce”, „Ekonomia i płeć” pod red. A. G. Dijkstra, J. Plantega, „Nowa singielka” K. Trimberger).