Podręczniki w plecakach

Od 1 września szkoły posiadają obowiązek zapewnienia dzieciom miejsca do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Niemniej jednak nie zapewnią. Gdyż brak kasy, są inne potrzeby, a tak generalnie to szafki są niepotrzebne, tłumaczą odpowiedzialni za oświatę. O tym, że szkoły będą musiały zapewnić uczniom miejsce na przechowywanie podręczników, dyrektorzy i samorządowcy wiedzieli już dwa lata temu. Okazuje się natomiast, że od 1 września nie pojawią się w szkołach specjalne szafki, w których dzieci mogłyby zostawić niepotrzebne im w mieszkania podręczniki czy przybory szkolne. Placówki tłumaczą, że nie dostały dodatkowych funduszy na ich zakup. Za zapewnienie uczniom miejsca na przechowywanie podręczników odpowiedzialni są dyrektorzy placówek. Na zeszłotygodniowym spotkaniu z dyrektorami szkół przypominano o zapewnieniu miejsca na przechowywanie podręczników. Ludzie zapowiadali, że w miarę możliwości będą je organizować. Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy, że miejscem na podręczniki i przybory niekoniecznie musi być szafka. Zapis jest jednoznaczny. O tym, czy są potrzebne, dowiemy się we wrześniu. Wówczas się okaże, jak wiele dzieci chce zostawiać podręczniki w szkołach.