Preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie

Ludzie, którzy noszą w sobie pomysł na biznes i pozyskają źródło finansowania, mogą starać się o dodatkowe środki na rozwój. Powstały w tym celu konkurs prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła ponownie nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Dzieje się tak dzięki projektowi „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji", którego realizacja jest właśnie kontynuowana. Pieniądze pozyskane za pośrednictwemz} tego programu przeznaczone są dla nowych firm, które dopiero rozpoczynają działalność, ewentualnie, gdy od jej założenia, czy mówiąc precyzyjniej od pierwszej dokonanej przez nią sprzedaży, nie minął jeszcze rok.