Służba celna - urzędowe tłumaczenia

Służba celna uznaje jedynie urzędowe tłumaczenia przestawione przez importerów. Importerzy, którzy sprowadzają do Polski towary, w ogromnej liczbie przypadków dokonują tłumaczeń dokumentów, dzięki którym posiadają pewność, co kupują. Takich tłumaczeń sporządzonych na handlowe potrzeby nie można zademonstrować polskiej służbie celnej, która uznaje jedynie urzędowe tłumaczenie na język polski zagranicznych dokumentów. Urzędowo poświadczonych tłumaczeń mogą żądać także celnicy w państwie, do którego wywożony jest towar lub z którego jest przywożony. Koszt sporządzenia tłumaczeń przysięgłych podnosi koszty prowadzenia działalności. Służba celna posiada prawo kontrolować zarówno towary na przejściach granicznych w trakcie odprawy celnej, jak również w przyszłości po tym, jak były dopuszczone do obrotu. W zgodzie z art. 33 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323 z późn. zm.) podmioty, które są sprawdzane, powinny przedstawiać na żądanie celnika urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla sprawdzeniu, sporządzonych w języku obcym. Ponadto, podobną regulację zawiera art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.) regulujący kwestię dowodów z dokumentów w postępowaniu w sprawach celnych. – Oznacza to, że zarówno podczas kontroli na granicy, jak i później celnicy mogą zażądać od nas tłumaczenia dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Takiego tłumaczenia nie można zastąpić innym sporządzonym na własne potrzeby – mówi Ryszard Sowa z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy. Jeżeli przedsiębiorca ma dokumenty przetłumaczone przez osobę niebędącą tłumaczem przysięgłym, może zwrócić się do konsulatu o przetłumaczenie dokumentu lub o poświadczenie zgodności tłumaczeń. Jednak nie trzeba zapominać o tym, że nie prawie każdy konsulat świadczy takie usługi. Przykładowo w wydziale konsularnym w ambasadzie RP w Kopenhadze można tłumaczyć jedynie akty stanu cywilnego. Przykładowo, o ile dana osoba importuje samochód bezpośrednio z państwie trzeciego do Niemiec, a następnie do Polski, a dokumenty celne sporządzono w języku francuskim to dla potrzeb odprawy celnej, będzie musiała posiadać urzędowe tłumaczenie dokumentu na język niemiecki. Następnie, gdy zadeklaruje zapłatę akcyzy w polskim urzędzie celnym, będzie musiała zademonstrować polskie tłumaczenie dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Niektóre kraje, przykładowo. Katar, wymagają od przedsiębiorcy, ażeby posługiwali się dokumentami i tłumaczeniami zalegalizowanymi przez ambasady. Koszt legalizacji umowy handlowej dokonanej przez ambasadę Kataru w Łodzi wynosi 25 euro, a koszt legalizacji pełnomocnictwa 12 euro.