Podyplomowe studia dla tłumaczy

Studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych z zakresu weterynarii przewidziane są dla absolwentów studiów magisterskich o profilu weterynaryjnym, charakteryzujących się ponadto doskonałą znajomością języka angielskiego i posiadanymi predyspozycjami do pracy tłumacza, potwierdzonymi zdanym egzaminem wstępnym. Planowane jest utworzenie jednej grupy, pod warunkiem zebrania grupy liczącej minimum 15-tu kandydatów. Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym. Egzamin polega na przetłumaczeniu specjalistycznego tekstu, którego zakres będzie się opierał o materiał przerobiony w trakcie nauki. Egzamin wstępny na studia będzie polegał na przetłumaczeniu tekstu z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski oraz z testu na wiedzę ogólną, prowadzonego w języku polskim.