Tłumaczenia - Agencja Usług Językowych Meridium

Kursy dla osób chcących zostać tłumaczami przysięgłymi. Kodeks tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń pisemnych. Oferta jest skierowana do osób, które planują przygotowanie się od strony formalnoprawnej do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz do wykonywania zawodu tłumacza. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z minimum 10 kandydatów, maksymalna liczba słuchaczy w kursie to 35 osób. Liczba godzin dydaktycznych: 35. Świadectwo ukończenia kursu zostanie wręczone słuchaczowi pod warunkiem aktywnego udziału w kursie i uzyskania zaliczeń na ćwiczeniach. Cena 800 zł. W trakcie trwania kursu II stopnia uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na Kursie I stopnia tłumacząc paralelne dokumenty w języku polskim i języku hiszpańskim lub francuskim, rosyjskim. Są to zaświadczenia, tłumaczenia notarialne (pełnomocnictwa, umowy sprzedaży). Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z minimum 15 kandydatów. Liczba godzin dydaktycznych: 15. Świadectwo ukończenia kursu zostanie wręczone słuchaczowi pod warunkiem aktywnego udziału w kursie i uzyskania zaliczeń na ćwiczeniach. Cena 350 zł.