Zmiany w prawie

Celem ustawy jest skrócenie procedur realizowanych w funkcjonującym od ubiegłego roku Systemie Rejestrów Państwowych, w skład którego wchodzi centralny rejestr stanu cywilnego. Projektowane przepisy to korzyść dla każdej ze stron: praca urzędów będzie łatwiejsza, a obsługa interesantów sprawniejsza – tłumaczy wiceminister Tomasz Zdzikot, który w MSWiA odpowiada za przygotowanie nowych przepisów. Projekt nowych przepisów stanowi odpowiedź na prośby kierowników urzędów stanu cywilnego – wyjaśnia wiceminister Tomasz Zdzikot. Pierwszy sposób umożliwia wojewodzie unieważnić te akty, które zostały przeniesiono do rejestru centralnego, ale wszystkie dotyczą tego samego zdarzenia. Drugi tryb pozwoli kierownikowi urzędu stanu cywilnego na unieważnianie aktów, które zostały zarejestrowane nieprawidłowo lub przeniesione do rejestru centralnego błędnie przeniesiow wyniku błędu z ksiąg tradycyjnych albo aplikacji „lokalnej”. Projekt ustawy o zmianie ustawyPrawo o aktach stanu cywilnego został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Planowane jest usprawnienie pracy urzędników, a tym samym skrócić czas oczekiwania na dokumenty obywateli – wyjaśnia minister Mariusz Błaszczak. W skali miesiąca do urzędu stanu cywilnego w Warszawie wpływa mniej więcej 19 500 próśb o sporządzenie odpisu aktu stanu cywilnego, w Krakowie - około 4900, we Wrocławiu – około 4400, w Łodzi – około 4400, a w Poznaniu - około 4600. W wyniku tego czas obsługi obywateli jest o wiele bardziej dłuższy niż byśmy tego oczekiwali.